Presentation/CV
Wallgren Marketing Consulting
INCOTERMS 2010
I de enklaste fallen skriver man, som levera nsvillkor, “fritt vår fabrik/lager/verkstad etc”.Med detta menas att kunden själv får stå för fraktenoch I fraktpriset inräknade försäkringar.Varianter på samma tema är att du skriver “fritt bil vid vårt lager” som egentligen är samma sak som föregående med den skillnaden att du måste ombesörja och bekosta att godset stalls på transportbilen. “Fritt varumottagaren/anläggningsplats etc” innebär att du i produktens pris inräknat transport till kunden men han får ombesörja och bekosta avlyft och intrasport till montage- eller lagerplats. “Fritt uppställningsplats (måste definieras var)” innebär att du bekostar transporter och avlyft från biloch intransport till kundens monterings- eller lagerplats. Till sist “fritt monterat” innebär att du bekostar transporter lyft och montage. Vad som skall ingå I montage (uppställning, kablage, provning etc) måste specificeras. Ett annat sätt att avtala om leveransvllkor är att referera till senaste INCOTERM vilket är vanligt för leveranser mellan länder, International Chamber of Commerce (ICC ) utfärdar INCOTERMS regler och uppdateras med jämna mellanrum för att avspegla förändrade förhållanden i världshandeln. Incoterms omfattar frågor som rör leveranser mellan köpare och säljare. Detta inkluderar hur produkter ska transporteras, vem som betalar för vad, import- och exportklarering, och vem som bär risken vid olika delar under transporten. Översiktstabell INCOTERMS 2010 svenska kan hämtas här Vill du veta mer om ICC trycker du här
WMC - Wallgren Marketing Consulting Sjöviksbacken 6, 117 58 Stockholm F-skattebevis finns
Tel: 0046(0)723111937 Email: christer.wallgren@wmc-wallgren.se Hemsida: wmc-wallgren.se
Presentation/CV
INCOTERMS 2010
I de enklaste fallen skriver man, som levera nsvillkor, “fritt vår fabrik/lager/verkstad etc”.Med detta menas att kunden själv får stå för fraktenoch I fraktpriset inräknade försäkringar.Varianter på samma tema är att du skriver “fritt bil vid vårt lager” som egentligen är samma sak som föregående med den skillnaden att du måste ombesörja och bekosta att godset stalls på transportbilen. “Fritt varumottagaren/anläggningsplats etc” innebär att du i produktens pris inräknat transport till kunden men han får ombesörja och bekosta avlyft och intrasport till montage- eller lagerplats. “Fritt uppställningsplats (måste definieras var)” innebär att du bekostar transporter och avlyft från biloch intransport till kundens monterings- eller lagerplats. Till sist “fritt monterat” innebär att du bekostar transporter lyft och montage. Vad som skall ingå I montage (uppställning, kablage, provning etc) måste specificeras. Ett annat sätt att avtala om leveransvllkor är att referera till senaste INCOTERM vilket är vanligt för leveranser mellan länder, International Chamber of Commerce (ICC ) utfärdar INCOTERMS regler och uppdateras med jämna mellanrum för att avspegla förändrade förhållanden i världshandeln. Incoterms omfattar frågor som rör leveranser mellan köpare och säljare. Detta inkluderar hur produkter ska transporteras, vem som betalar för vad, import- och exportklarering, och vem som bär risken vid olika delar under transporten. Översiktstabell INCOTERMS 2010 svenska kan hämtas här Vill du veta mer om ICC trycker du här
Wallgren Marketing Consulting