Konsultverksamhet

Många års erfarenhet inom marknadsföring och försäljning m.m. ger dig trygghet i att välja mig

för kortare eller längre uppdrag. Kanske ni har behov under ett initieringsskede? Jag utför

uppdragen till svenska bolag som vill verka i Sverige, men uppdragen kan också rikta sig till

utländska kunder och partners.

Jag erbjuder gärna tjänster enligt följande: Marknadsåtgärder Utvärdering av marknad Marknadsföring via direktreklam, besök, annons etc PR-verksamhet Lanseringar, planering och genomförande Arbete vid event och mässor Prospektering Mässor Försäljningsuppdrag Indirekt införsäljning Uppsökande försäljning Kundkontakt, ny- resp underhållsbearbetning Offertförhandlingar Tekniska diskussioner Arbete med årsavtal Kontraktsarbete och -förhandling Organisation av orderimplementering i organisationen Support till säljare Kvalitetsarbete och garantiärenden
Presentation/CV
Wallgren Marketing Consulting

   Säljunderlag

Reportagematerial Informationer Annonsering Produktreleaser Priskalkyler, prislistor Broschyrer Arbete med produktdatablad och - beskrivningar Arbete med Hemsida
WMC - Wallgren Marketing Consulting Sjöviksbacken 6, 117 58 Stockholm F-skattebevis finns
Tel: 0046(0)723111937 Email: christer.wallgren@wmc-wallgren.se Hemsida: wmc-wallgren.se

Konsultverksamhet

Många års erfarenhet inom marknadsföring och

försäljning m.m. ger dig trygghet i att välja mig

för kortare eller längre uppdrag. Kanske ni har

behov under ett initieringsskede? Jag utför

uppdragen till svenska bolag som vill verka i

Sverige, men uppdragen kan också rikta sig till

utländska kunder och partners.

Jag erbjuder gärna tjänster enligt följande: Marknadsåtgärder Utvärdering av marknad Marknadsföring via direktreklam, besök, annons etc PR-verksamhet Lanseringar, planering och genomförande Arbete vid event och mässor Prospektering Mässor Försäljningsuppdrag Indirekt införsäljning Uppsökande försäljning Kundkontakt, ny- resp underhållsbearbetning Offertförhandlingar Tekniska diskussioner Arbete med årsavtal Kontraktsarbete och -förhandling Organisation av orderimplementering i organisationen Support till säljare Kvalitetsarbete och garantiärenden
Presentation/CV
Wallgren Marketing Consulting

   Säljunderlag

Reportagematerial Informationer Annonsering Produktreleaser Priskalkyler, prislistor Broschyrer Arbete med produktdatablad och - beskrivningar Arbete med Hemsida