Tips för säljare och marknadsförare Sidan 2 >>>Gå till sidan 3 Här finns fler tips som en fortsättning på sidan 1. För dig som är i ledande ställning kan detta råd vara speciellt viktigt. Ibland kan man i gruppen få drivna individer som kanske har ett eget fokus än gruppen i övrigt och kanske dessutom inte är företagets och därmed chefens mål. Problem uppstår när den personen försöker få resten av gruppen att agera i eget syfte. Gruppen kommer att agera splittrat och inte fokuserat på målet. Känns det igen? Då finns fyra konkreta förslag till åtgärder du kan göra: 1) Var tydlig med vilket mål företaget/avdelningen har och varför ni har en åtgärdsplan och vad den innehåller. Flytta fokus från själva beteendet till mål och genomförande. Ju tydligare du är, desto lättare är det för dina medarbetare att förstå vad du vill åstadkomma och även varför ett visst beteende är viktigt. 2) Koncentrera dig på vilka konsekvenser  personens handlande kan få och tydliggör detta. Konsekvenserna är viktigare än beteendet. Vilka konsekvenser får uteblivna och önskade beteenden? Börja med hela gruppen utan att peka ut någon enskild! Diskutera igenom situationen hur viktigt det är att vara inriktad på de mål som är uppsatta. Fungerar inte det måste du ta ett enskilt samtal med personen ifråga och vara mycket tydlig i hur  du ser på saken och kräva att personen förändrar sitt beteende. 3) Se dig som en bra tränare – inte stjärnan i laget. I en ledarroll kan du antingen vara den som sitter på alla svaren, fattar alla besluten och vet vad som är rätt eller fel. Eller så kan du vara den som visar vägen och tränar och uppmuntrar andra att fatta egna beslut – för att nå era mål. Om du är mycket erfaren och kunnig kan det vara ide att omsätta detta i en intern utbildning. Den kan genomföras som regelrätt lektionsundervisning men även som studiecirkel. Man kan införskaffa lämplig litteratur i olika ämnen som berör gruppens arbete, främst i försäljning och marknadsföring och sedan diskutera innehållet och fråga var och en om man fått inspiration till nya idéer? 4) Var tydlig med prestationen i förhållande till målet. Beroende på vilken typ av marknad ni jobbar på, presenterar du hur uppsatta mål uppnåtts i bestämda perioder (veckovis, månadsvis). Dina medarbetare måste få den informationen för att kunna styra sin egen prestation. Det räcker inte att presentera ett årsbokslut som är färdigt 3 månader efter året det gällde. Det är ren historia och hör till arkivet.
Presentation/CV
Wallgren Marketing Consulting
WMC - Wallgren Marketing Consulting Sjöviksbacken 6, 117 58 Stockholm F-skattebevis finns
Alla säljtips finns i boken  “Att sälja i praktiken” Klicka här för att komma dit!
Tel: 0046(0)723111937 Email: christer.wallgren@wmc-wallgren.se Hemsida: wmc-wallgren.se
Tips    för    säljare    och marknadsförare Sidan 2 > >>Gå till sidan 3 Här finns fler tips som en fortsättning på sidan 1. För dig som är i ledande ställning kan detta råd vara speciellt viktigt. Ibland kan man i gruppen få drivna individer som kanske har ett eget fokus än gruppen i övrigt och kanske dessutom inte är företagets och därmed chefens mål. Problem uppstår när den personen försöker få resten av gruppen att agera i eget syfte. Gruppen kommer att agera splittrat och inte fokuserat på målet. Känns det igen? Då finns fyra konkreta förslag till åtgärder du kan göra: 1) Var tydlig med vilket mål företaget/avdelningen har och varför ni har en åtgärdsplan och vad den innehåller. Flytta fokus från själva beteendet till mål och genomförande. Ju tydligare du är, desto lättare är det för dina medarbetare att förstå vad du vill åstadkomma och även varför ett visst beteende är viktigt. 2) Koncentrera dig på vilka konsekvenser  personens handlande kan få och tydliggör detta. Konsekvenserna är viktigare än beteendet. Vilka konsekvenser får uteblivna och önskade beteenden? Börja med hela gruppen utan att peka ut någon enskild! Diskutera igenom situationen hur viktigt det är att vara inriktad på de mål som är uppsatta. Fungerar inte det måste du ta ett enskilt samtal med personen ifråga och vara mycket tydlig i hur  du ser på saken och kräva att personen förändrar sitt beteende. 3) Se dig som en bra tränare – inte stjärnan i laget. I en ledarroll kan du antingen vara den som sitter på alla svaren, fattar alla besluten och vet vad som är rätt eller fel. Eller så kan du vara den som visar vägen och tränar och uppmuntrar andra att fatta egna beslut – för att nå era mål. Om du är mycket erfaren och kunnig kan det vara ide att omsätta detta i en intern utbildning. Den kan genomföras som regelrätt lektionsundervisning men även som studiecirkel. Man kan införskaffa lämplig litteratur i olika ämnen som berör gruppens arbete, främst i försäljning och marknadsföring och sedan diskutera innehållet och fråga var och en om man fått inspiration till nya idéer? 4) Var tydlig med prestationen i förhållande till målet. Beroende på vilken typ av marknad ni jobbar på, presenterar du hur uppsatta mål uppnåtts i bestämda perioder (veckovis, månadsvis). Dina medarbetare måste få den informationen för att kunna styra sin
Presentation/CV
Wallgren Marketing Consulting
Alla säljtips finns i boken  “Att sälja i praktiken” Klicka här för att komma dit!