Tips för säljare och marknadsförare Sidan 3 >>>Gå till sidan 1 Här finns fler tips som en fortsättning på sidan 2. Ibland kan det i en grupp uppstå situationer som hämmar försäljnings- och marknadsföringsarbetet och det är när en dålig kommunikation uppstår pga att man förivrar sig. Chefen eller den som är i ledande ställning, "springer så fort" att medarbetarna inte hänger med och sen säger "hur svårt kan det vara", tyder på en dålig kommunikationsförmåga. Chefen har inte insikt i hur uppgiften kommunicerats ut och medarbetaren har inte frågat tillräckligt. Ett tips till chefen är att vara tydlig och verifiera att uppgiften uppfattats rätt inkl tidsplan och att medarbetaren gör klargörande frågor för att få svar på det som misstänks saknas samt även gör frågor på det som kan uppfattas som klart men ändå känns lite otydligt för att verifiera att det är rätt uppfattat. Båda måste också kommunicera ändringar och befarade tidsöverskridanden på ett tydligt sätt. Ett bra samarbete ger positiva resultat! Text i gulfärgat fält är nya tips som tillkommit
Presentation/CV
Wallgren Marketing Consulting
WMC - Wallgren Marketing Consulting Sjöviksbacken 6, 117 58 Stockholm F-skattebevis finns
Alla säljtips finns i boken  “Att sälja i praktiken” Klicka här för att komma dit!
Tel: 0046(0)723111937 Email: christer.wallgren@wmc-wallgren.se Hemsida: wmc-wallgren.se
Tips    för    säljare    och marknadsförare Sidan 3 > >>Gå till sidan 1 Här finns fler tips som en fortsättning på sidan 2. Ibland kan det i en grupp uppstå situationer som hämmar försäljnings- och marknadsföringsarbetet och det är när en dålig kommunikation uppstår pga att man förivrar sig. Chefen eller den som är i ledande ställning, "springer så fort" att medarbetarna inte hänger med och sen säger "hur svårt kan det vara", tyder på en dålig kommunikationsförmåga. Chefen har inte insikt i hur uppgiften kommunicerats ut och medarbetaren har inte frågat tillräckligt. Ett tips till chefen är att vara tydlig och verifiera att uppgiften uppfattats rätt inkl tidsplan och att medarbetaren gör klargörande frågor för att få svar på det som misstänks saknas samt även gör frågor på det som kan uppfattas som klart men ändå känns lite otydligt för att verifiera att det är rätt uppfattat. Båda måste också kommunicera ändringar och befarade tidsöverskridanden på ett tydligt sätt. Ett bra samarbete ger positiva resultat! Text i gulfärgat fält är nya tips som tillkommit
Presentation/CV
Wallgren Marketing Consulting
Alla säljtips finns i boken  “Att sälja i praktiken” Klicka här för att komma dit!